Barnefattigdom må møtes med tilstrekkelig økte inntekter og forsterkede muligheter for lavinntektsfamilier og deres barn. Tiltaket med størst langsiktig effekt er å sikre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet for barnas foreldre. Dette kan i mange tilfeller ta tid og er i noen situasjoner av ulike årsaker ikke mulig å oppnå. Derfor er i realiteten økte kontantytelser til barnefamilier det mest treffsikre tiltaket, både overfor familier hvor foreldre står midlertidig utenfor arbeidsmarkedet og for familier hvor foreldre ikke kan delta i yrkeslivet. Tiltak som sikrer at barn har like forutsetninger til deltakelse i utdanning og fritidsaktiviteter, kan bidra som supplement for å hindre skam og stigmatisering, men er ikke tilstrekkelige alene. Vi jobber derfor for:

• Indeksregulering av barnetrygden, og at denne holdes utenfor inntekstberegningen ved søknad om sosial stønad. Dette bør politikerne gjøre til sin førsteprioritet.
• At alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis, og innføring av gratis skolemat.
• At alle barn skal ha tilgang til å delta i minst én fritidsaktivitet. Dette kan for eksempel skje gjennom et universelt innrettet fritidskort.

En mer sosial boligpolitikk

Å være vanskeligstilt på boligmarkedet innebærer etter SSBs definisjon at man ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egenhånd. Ifølge SSB regnes om lag 170.000 som vanskeligstilte på boligmarkedet i dag, og 65.000 av disse er barn under 16 år (2017). 3 av 5 barn i husstander med lav inntekt bor i en leid bolig. De vanskeligstilte på boligmarkedet omfatter også 3900 personer som regnes som bostedsløse (2016).

Vanskeligstilte på boligmarkedet, og de som må leie istedenfor å kjøpe, må tilbys et godt bomiljø, tilrettelagt for sosial inkludering. Vi jobber derfor for:

• Sosial boligbygging som sikrer boliger av god kvalitet til kommunal utleie for alle som trenger det.
• At sosiale boliger skal ha en leiepris som vanskeligstilte har råd til. Vi vil derfor jobbe for at kommuners prissetting gjennom «gjengs leie» (gjennomsnittlig markedsleie for tilsvarende bolig i samme området) avskaffes. Gjengs leie og innstramminger i bostøtte har medført at flere brukere av kommunale boliger, inkludert funksjonshemmede, ikke har nok penger til livsopphold, og dermed må hjelp fra familie eller tvinges til å søke sosialhjelp. Denne situasjonen må ta slutt.
• Flere veier inn på boligmarkedet for å få bukt med det voksende klasseskillet i muligheten til å eie egen bolig. Folk som kunne betalt avdrag på et boliglån, men ikke har mulighet til å nå kravet om 15 % egenkapital, er i dag i stor grad ekskludert fra boligmarkedet. Ordninger som «leie til eie», der beboere starter med å leie for så å bli eier etter hvert, og startlån fra kommunen, bør tas mer i bruk for å bøte på dette.

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.