Styret består etter det konstituerende styremøtet 23. februar 2020 av:

  

Torvald Øien2

Styreleder Torvald Øien, Total Rehab

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 Sara A Warhuus

 Politisk 1. nestleder: Sara Anne Warhuus, AFFO - Aleneforeldreforeningen

 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

thumb thumb Solveig Askjem nestleder

 Organisatorisk 2. nestleder: Solveig Askjem, FSA - Forening for sosialt arbeid

 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

12249731 414416925415339 2615234581875711725 n

 Styremedlem: Reidun Berger, IHSG - Internasjonal helse- og sosialgruppe

 

 

Sahardid Salad

 Styremedlem: Sahardid Salad, TIR - Telemark Innvandrer Råd

 

 

 Grete Eid Johansen Styremedlem

 Styremedlem: Grete Eid Johansen, Fattig Talt Ørlandet 

 

 

 Waqas Hussain

Styremedlem: Waqas Hussein, FOREM - Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn

 

 

thumb Olav Strommen

 Ansattes representant: Olav Strømmen, sekretariatet

 

 

Vararepresentanter: Ann-Kirsti Brustad, Bikuben, og Maurice Mokulu, Team Five.

 

 


 

Styrets oppgaver i Velferdsalliansen EAPN Norway 

 

 Leder:

 • Ha prokura for organisasjonen sammen med daglig leder.
 • Sette seg inn i Velferdsalliansens dokumenter og handlingsplan.
 • Holde seg godt orientert om aktuelle saker i Velferdsalliansen.
 • Hovedansvar sammen med daglig leder for at økonomien er i henhold til budsjett.
 • Leder styremøter og andre møter, eller delegerer ansvaret for møteledelse.
 • Har medieansvar og er Velferdsalliansens ansikt utad, eventuelt kan noe av ansvaret delegeres til en nestleder eller til daglig leder.
 • Bør ha organisasjonserfaring. 

 

Nestleder 1, politisk nestleder:

 • Leders stedfortreder ved fravær.
 • Holde seg oppdatert på styreleders oppgaver og arbeid.
 • Avlaste og samarbeide med styreleder om utadrettet kommunikasjon og samarbeid med offentlige etater.

 

Nestleder 2, organisatorisk nestleder:

 • Bistå styreleder og daglig leder i interne prosesser:
 1. Tilrettelegging og gjennomføring av retningslinjer.
 2. Avklaring av kompetansebehov og kompetansetilbud.
 3. Være med å sikre at arbeidsgiveransvaret ivaretas godt.

 

Sekretær:

 • Skrive referat og vedtaksprotokoll.
 • Gi positive bidrag i debatter i arbeidsutvalget og styret.

 

Styremedlemmer:

 • Delta aktivt på styremøtene.
 • Delta på Velferdsalliansens arrangementer etter behov.
 • Holde seg oppdatert på aktuelle saker for Velferdsalliansen. 
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.

 

Varamedlemmer:

 • Blir innkalt til minst to møter i året, og ellers når styremedlemmer melder forfall.
 • Får tilsendt sakspapirer på lik linje med resten av styret.
 • Skal ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.