• VELFERDSALLIANSEN er et synlig, aktivt og premissbærende samarbeidsnettverk for økonomisk, sosialt og juridisk vanskeligstilte grupper.

  • Velferdsalliansen jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.

  • Hovedfokuset er Bærekraftig Velferd i alle sektorer og nivåer i samfunnet.

  • Bærekraftig velferd innebærer økonomiske, sosial, kulturell, fysisk og juridisk rettferdighet, solidaritet og likeverd.

  • Alle våre aktiviteter skal gjennomføres i en prosess preget av refleksjon, dialog og myndiggjøring.
    Vi er et samarbeidsnettverk bestående av 12 ulike medlemsorganisasjoner, stiftelser, foreninger og grupper. (Se oversikt på vår hjemmeside )


Velferdsalliansen er et talerør på nasjonalt og lokalt plan for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper.


Vårt medlemskap i EAPN (European Anti Poverty Network) gjør at vi samarbeider med samme type organisasjoner i hele Europa, noe som fører til kunnskapsutveksling over grenser.

HOVEDMÅLENE VÅRE:
* Avskaffe fattigdom.
* Forberede levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
* Bidra til økt brukermedvirkning.
* Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper i Velferdsalliansen sitt nettverk.

HVEM ER DE FATTIGE I NORGE?
* Aleneforsørgere
* Ikke vestlige innvandrere
* Unge enslige
* Langtidsmottakere av sosialhjelp
* Langtidsledige og langtidsbrukere av NAV-systemet
* Uføretrygdede / minstepensjonister

VELFERDSALLAIANSEN KREVER: 
* Rettighetsfestet livsopphold i sosialhjelpen og like satser over hele landet. (ekskludert strøm- og boutgifter). Normen skal tilsvare SIFO sitt forskningsbaserte standardbudsjett for husholdning for nøkternt livsopphold, ca. 7000 kr.

* Boligformål der flere kommunale utleieboliger som fremmer et godt bomiljø og legger til rette for sosial inkludering. Sosial boligbygging – bolig for alle!

* Helse – Tannhelse inn i folketrygden!

HOVEDMÅLENE VÅRE:
* Avskaffe fattigdom.
* Forbedre levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
* Bidra til økt brukermedvirkning.
* Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger, stiftelser og grupper i      Velferdsalliansen sitt nettverk.Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.