Pressemelding fra Velferdsalliansen

Velferdsalliansen har gjennomgått  regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Vi ser at våre målgrupper vil oppleve sterke kutt og strammere beskatning i neste års budsjettforslag.  Vi opplever at i 2018 vil de som av ulike grunner lever under fattigdomsgrensen få enda vanskeligere kår, og at de som ligger marginalt over også vil havne under dagens fattigdomsgrense. Det vil blant annet være stor risiko for at det blir flere fattige som står i hel- eller deltidsjobber. Regjeringen har lagt seg på en linje hvor de som har minst og de som har inntekter i mellomsjiktet vil lide mest. De med lave og middelstore inntekter basert på arbeid tvinges av regjeringen til å leve under fattigdomsgrensa når fradrag faller bort og skatteskjerpelser og avgiftsøkninger inntreffer. 

Samtidig vet vi at Barne- og likestillingsdepartementet gir oppdrag til Forbruksforskning instituttet SIFO som har til hensikt å minske husholdningens budsjettposter i forhold til dagens referansebudsjett.  Vi mener det er feil tilnærmingsmåte å gjøre forsøk på å definere bort fattige, ved å sette inntektsgrenser for nødvendig livsopphold så lavt at regjeringen kan skryte av færrest mulig fattige i Norge uten at noen får det bedre, og mange opplever en forverring i sin økonomiske situasjon. Antall fattige øker og ca. 450.000 mennesker lever under fattigdomsgrensen over en periode på 3 år.

Regjeringens strategier med unntaksbestemmelser skaper også mer behov for byråkratiske innretninger mellom individ og samfunn , noe som gir økte kostnader samtidig som det vil gjøre fradrag og velferdsordninger vanskeligere tilgjengelig.  Regjeringens økte krav til mobilitet i arbeidsmarkedet og sanksjonspolitikk i stønadsordninger overfor de som ikke har mulighet til å reise vekk fra hjemstedet, gjør det vanskeligere for mange å kunne ha en inntekt å leve av.

For de som står utenfor arbeidsmarkedet og som vil inn igjen har det de siste 8 år blitt innført store kutt. Regjeringens ytterligere forslag  til kutt for 2018 medfører det at mange mottakere av velferdsordninger for de utenfor arbeidsmarkedet vil få det vanskeligere, både med hensyn til ytelsesnivå og ytelsens varighet. Samtidig vil flere av disse havne i kommunenes sosialhjelpsstatistikk som igjen vil medføre større press på NAV og kommunebudsjettene. Sanksjoner og aktivitet i stedet for en aktiv inkluderingsstrategi for de som ønsker å komme tilbake i arbeid har ikke virket og er feil tilnærming til menneskers levde liv. Regjeringen og politikere klager over at velferd koster og skjærer ned på velferdsordninger til de som har minst. Strategien blir også brukt i andre land, men erfaringer viser at slike strategier ikke fungerer da den bringer mennesker lenger unna arbeidsmarkedet.

Vi som representerer de som vet hvor skoen trykker har over mange år krevd en aktiv inkluderingsstrategi i arbeidet med å få flest mulig folk som står utenfor inn i arbeidslivet.  Å få rettighetsfestet sosialhjelpen er det viktigste tiltak regjering og storting kan gjøre, og da på et adekvat nivå som eksempelvis SIFOs referansebudsjett. Derfor ber vi støttepartier til regjeringen og en samlet opposisjon om å unnvike de verste feilskjær som foreslås innført i regjeringens budsjettforslag for 2018.

Velferdsalliansen 12. oktober 2017

Honoratte Muhanzi Kashale

Mobil: 932 99 870

Evt. 22 11 34 95

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.