BOSS med rammeFoto: BOSS project facebookside 

 

BOSS - Building a Network to Boost Social Secure Europe
Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa! Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet. 

Prosjektet har støtte fra Erasmus + programmet til EU og er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner i 11 land, der alle organisasjonene har som formål å forhindre fattigdom og sosial ekskludering. Hensikten med prosjektet er å skape en felles innsats for å øke innflytelsen rundt fattigdomsbekjempelsen i Europa. 

En av de viktige sakene som BOSS arbeider med er blant annet tilgang til arbeid, en rettferdig lønn og trygge arbeidsforhold. Velferdsallainsen EAPN Norway skal 7. oktober arrangere webinar for resten av prosjektetets medlemsorganisasjoner, hvor vi skal diskutere nettop disse problemstillingene. 

Les mer her: 


English version: 

BOSS - Building a Network to Boost Social Secure Europe
Through international projects, we fight against poverty not only in Norway, but also throughout Europe! Vellferdsalliansen EPAN Norway is a proud member of the BOSS project.

The project is supported by the EU Erasmus + program and is a network between voluntary organizations in 11 countries, where all organizations work to prevent poverty and social exclusion. The purpose of the project is to create
and joint efforts to increase the influence around the fight against poverty in Europe.

One of the important issues that BOSS works with is, among other things, access to work, fair pay and safe working conditions. On 7 October, Velferdsalliansen will arrange a webinar for the rest of the project's member organizations, where we will discuss precisely these issues.

Read more here:

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.