Norsk Sosionomforbund (NOSO) fylte 50 år i 2009. I den forbindelse ble det utgitt et jubileumsskrift. Artikkelen er fra dette tidsskriftet. De fattige barna i det rike landet