Årsmøte 13. mars 2016. Hver medlemsorganisasjon kan delta på Årsmøtet og medlemssamlingen med EN representant med alle rettigheter, og i tillegg EN representant uten stemmerett, men med forslag- og talerett.
§ 4.6Møte- og stemmerett årsmøte.På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en representant som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett.


09.00-09.30                    Innregistrering av fremmøtte og stemmeberettigede
09.30 - 09.35                  Åpning og konstituering av årsmøtet 2016 ved styreleder Johanna Engen

DAGSORDEN:

Sak. 1. 09.35-09.45 Opprop   1) Kontroll av fremmøtte
                                               2) Kontroll av stemmeberettigede fra hver organisasjon


Sak. 2. 09.45-10.05 Valg av: (20 min)
1) Referent
2) Valg av tellekorps            
3) Protokollunderskrivere
4) Valg av bisitter til møteleder

Sak. 3. 10.05-10.20 (15 min)
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste

Sak. 4. 10.20-10.40 (20 min) Årsmelding 2015

10.40-10.50. (10 min) Kort pause


Sak. 5. 10.50-11.20 (30 min) Regnskap 2015, revisjonsberetning og Budsjett for 2016 

Sak. 6. 11.20-11.50 (30 min) Handlingsplan for 2016

Sak.7. 11.50 – 12.25 (35 min) Innkomne forslag herunder forslag til vedtektsendringer. Avstemming

12.25-13.25 (60 min) LUNSJ!

Sak 8. 13.30-14.00 (30 min) Valg av nye styremedlemmer, revisor, utvalgsleder og valgkomite og to medlemsoppnevnte representanter til Styringsgruppa for Sosialpolitisk forum 

Sak. 9. 14.00-14.30   Årsmøteresolusjon


14.30-14.50 Avslutning.

(avreise fra Klækken kl. 15.25 med buss 260 for de som skal til Gardermoen. Framme Gardermoen kl. 16.25)

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.