Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

 sommerbilde

 

Vinteren har nå sluppet taket og sommervarmen fyller oss med håp og glede, og vi som mange andre ser allerede fram til og planlegger sommerferie i juli måned.

Vi har vært og er daglig aktiv med aktiviteter sammen med samarbeidspartnere og medlemsorganisasjoner, samtidig som vi arbeider med veien videre for vår organisasjon.

Vi gleder oss til for alvor å starte arbeidet med å skape endringer etter sommerferien. Vi håper alle våre medlemmer ønsker å være med oss i prosessen med å skape rom for at hvert enkelt individ i medlemsmassen skal kunne føle at vi er tilstede for dem.

For å oppnå dette ønsker vi å synligjøre vår felles intensjon som er at alle i vår målgruppe kan oppleve at de blir sett, hørt og tatt på alvor.

Vi ser muligheten for en felles framtid bygget med fokus på likeverd, åpenhet, ærlighet og toleranse, en framtid hvor alles blikk rettes mot å nå våre felles mål.

Dette arbeidet er så langt påbegynt ved:

  • Utarbeiding av gode og entydige retningslinjer for alle tillitsverv i vår organisasjon.
  • Tilrettelegging av styringsprinsipper og struktur som sikrer kontinuitet.
  • Finne verktøy som kan hjelpe oss til:
  1. Synlig tilstedeværelse som gir grunnlag for trygghet i samarbeid
  2. Bedre og mer effektiv kommunikasjon
  3. Samarbeidsvilje som gir høyere grad av måloppnåelse
  4. Reell og positiv endring i vår organisasjonskultur
  5. Rom for synliggjøring av våre behov uten evaluering og dom
  6. Kreativ og effektiv utnyttelse av alle ressurser i medlemsmassen
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech