Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

Velferdsalliansen

et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge.

Hovedmålene for Velferdsalliansen er å:

- avskaffe fattigdom
- sikre økt brukermedvirkning
- bedre levekår og livsituasjonen for våre medlemsgrupper
- bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

 

Johanna Engen nov

Her er appellen min:

Fattigdom, elendige boforhold og bostedsløshet henger nøye sammen og er en utfordring men ikke en umulighet. Det kommer an på viljen til å være kreativ og tenke nytt av de politiske myndighetene både sentralt og kommunalt. Vi trenger en nasjonal minstestandard for boligkvalitet og den skal gjelde alle.


Nå har man i årevis stuet sammen alle typer mennesker og det har vist seg at ikke går så bra, da er det på tide at noen våkner opp og prøver andre metoder.

Bygge ned den kommunale boligmassen er ikke veien å gå. Det er behov for å se sosiale og fysiske aspekter ved boligen og bomiljøet i sammenheng. Det er ingen motsetning mellom krav til boligkvalitet og de vanskeligstilte interesser. Tvert i mot trenger nettopp disse brukergruppene en garanti mot slumtilstander, usikker og midlertidig bolig, trangboddhet og dårlig bomiljø.Det er mennesker som bor i de kommunale leilighetene, sårbare grupper med forskjellige utfordringer. Vi er ikke bare et person nr som bor i en leilighet.
Vi har alle skapt et hjem med de forutsetninger vi har. 
Og bo er en menneskerett. Alle har rett til å bo. Alle har rett til å bo trygt.
Med denne rettet følger også plikter. Plikt til å følge ordensregler. 
Oslo Kommune har også ansvar overfor sine leietakere. At de bor trygt. Sørge for at den kommunale boligmassen er oppdatert til dagens nivå.
Bygge flere store familieleiligheter. Bygge tilrettelagt boliger til folk som trenger den type bolig. Benytte seg av 10 % regelen. For på den måten å spre kommunale beboere og ikke samle alle med store utfordringer i en oppgang.
Vi som bor i kommunale leiligheter er på en måte leilendinger. Vi er prisgitt utleieren. Vi kan ikke bestemme selv hvor vi vil bo. Vi må ta til takke med den leiligheten som tilbys. Vi har ingen valgmulighet.I bydel Gamle Oslo er fattigdommen stor, Hele 15,6 % av barna i Oslo lever under EUs fattigdomsgrense og hovedstaden skiller seg klart ut ettersom tilsvarende tall for hele Norge er i litt over 9,6 %.
Årsaken til at Oslo kommer så dårlig ut, er i følge SSB at mer enn halvparten av husholdningene i Oslo består av single og innvandrere fra Asia, Afrika og Øst-Europa.
67 % av somaliske barn i Norge vokser opp i fattigdom, og 41 % av barn i pakistanske familier gjør det samme.
Bydel Gamle Oslo kommer verst ut, her lever hele 32.5 % av alle barna i en familie som defineres som fattig, til sammenligning er 5,5 % av ungene i bydel Vestre Aker som lever i fattige familier.
Hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom!
Trangboddhet er det når familier med 3 til 4 barn bor i en knøttliten familie leilighet der alle barna deler soverom. Det er trangboddhet. 
Oslo Kommune påstår i sine forskrifter at det ikke er trangboddhet.
Derfor ber jeg alle partiene i vår Kommune om å sette i gang med tiltak som skal hjelpe kommunale beboere til et varig og trygt liv i hjemmene sine.
I forskrift om tildeling av kommunal bolig står det at søkere med varig behov for kommunal bolig skal som hovedregel etter konkrete vurderinger gis positive vedtak som angir en ubestemt leiekontrakt av lenger varighet enn 5 år. Som personer med varig behov regnes personer over 60 år, psykisk utviklingshemmede, varig funksjonshemmede og andre personer som ikke ansees for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig.
Start sosial boligbygging nå!
Se på gode eksempler fra Danmark.
Vanskeligstilte mennesker trenger billige og trygge boliger.

 
Velferdsalliansen, Storgt 39 , 0182 Oslo. Org nr 981 007 751.

Personvern
Webdesign ©2016-18 Web Norge
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.